Proè se volání na toto zaøízení zvednou jinými zaøízeními?

  1. Pøejdìte do nabídky telefonu a zvolte Nastavení, vyberte volání Úèty a poté požadovanou položku “SIM”
  2. Na této obrazovce pøejdìte dolù a vyberte položku “Pøesmìrování hovorù”
  3. Zkontrolujte, zda je povolena možnost “Vždy pøedat”, pokud tomu tak není. Na této obrazovce se nacházejí tøi další možnosti: “Pøesmìrovat, když je obsazeno”, “Pøesmìrovat nezodpovìzené” a “Pøesmìrovat v pøípadì nedostupnosti”
  4. Povolení / zakázání požadované funkce