Moje zařízení přišlo do styku se známou nebo neznámou tekutinou, jak mám postupovat?

  1. Pokud se do zvukového konektoru nebo USB konektoru dostane tekutina, která není sladká voda, je nutné ji co nejdříve vypláchnout.
  2. Vytřeste kapky a nechte zařízení vyschnout. Dokud zařízení nevyschne, nepřipojujte do konektorů sluchátka ani USB kabely.

Poznámka: Bod 2 proveďte také pokud do těchto konektorů pronikne voda.