Jak zjistím, že je k dispozici aktualizace zaøízení, jak zjistím, že mám nejnovìjší SW?

POZNÁMKA: Je-li k dispozici nový firmware/software, jsou zasílány oznámení všem zaøízením Land Rover Explore.

Na domovské obrazovce se na oznamovacím panelu zobrazí ikona. Když se objeví ikona, mùžete pøetáhnout oznamovací panel a vybrat.

Ruèní aktualizace:

  1. Pøejdìte do nabídky Nastavení
  2. Pøejdìte na konec této obrazovky a vyberte možnost “O telefonu”
  3. Vyberte možnost “Systémové aktualizace”, zkontrolujte aktualizace, pokud je k dispozici aktualizace
  4. Vyberte možnost Ano
  5. Zaøízení zkontroluje stav nabití baterie a mùže vás požádat o další úètování