Jak zapnout / vypnout prediktivní text?

  1. Pøejdìte do nabídky Nastavení
  2. Posuòte dolù a vyberte možnost “Jazyk a vstup”
  3. Vyberte klávesnici a metody zadávání nebo pøíklad “Gboard”
  4. Posuòte dolù a vyberte možnost “Oprava textu” a poté vyberte požadovanou úroveò korekce