Jak vymazat mezipamì a historii prohlížeèe?

  1. Pøejdìte do nabídky “Chrome”
  2. Vyberte nabídku a pak vyberte možnost “Nastavení”
  3. Zvolte možnost “Ochrana soukromí”
  4. V dolní èásti obrazovky vyberte zprávu “Vymazat data procházení”
  5. Vyberte historii prohlížení, soubory cookie, data na webu a snímky a soubory uložené v mezipamìti, které chcete vymazat