Jak mohu pøizpùsobit oznámení, zvuky a vibrace pro pøíchozí zprávy?

  1. Spuste aplikaci Zprávy
  2. V aplikaci pøejdìte do nabídky Nastavení
  3. Posuòte se dolù a vyberte možnost “Oznámení”
  4. Zvolte požadovanou vyzvánìní pro výbìr vyzvánìcího tónu
  5. Vedle položky “Vibrovat” zaškrtnìte, chcete-li zapnout / vypnout vibrace pro pøíchozí zprávy