Jak mohu obnovit tovární nastavení zaøízení?

Poznámka: Pøed provedením této èinnosti se ujistìte, že jste zálohovali a zabezpeèili data.

  1. Pøejdìte do nabídky Nastavení
  2. Zvolte možnost “Zálohování a resetování”, zvolte možnost “Obnovení továrních dat”
  3. Zvolte možnost “Resetovat telefon” a “Vymazat vše”
  4. Zaøízení se poté restartuje