Jak lze kopírovat kontakty ze SIM karty do zaøízení?

  1. Pøejdìte do nabídky a nastavení “Kontakty”
  2. Vyberte možnost Importovat / Exportovat a Importovat z karty USIM.
  3. Vyberte kontakty, které chcete importovat, nebo vyberte všechny
  4. Potom vyberte “OK”