Co dìlat, když se na domovské obrazovce zobrazí zpráva “Tísòová volání” ?

  1. To se zobrazí, pokud máte problém se SIM kartou
  2. Navíc, pokud se nacházíte v oblasti, která není pokryta poskytovatelem sítì