Chybnì jsem náhodou smazal aplikaci, jak ji mohu vrátit zpìt?

  1. Navštivte Obchod Google Play, otevøete jej a ujistìte se, že jste na domovské stránce obchodu
  2. Klepnìte na ikonu nastavení v pravém horním rohu obrazovky
  3. Klepnìte na Moje aplikace a hry
  4. Klepnutím na knihovnu se zde nacházejí všechny døíve nainstalované aplikace
  5. Vyberte požadovanou aplikaci