POMOC A PODPORA

POMOC A PODPORA NEJÈASTÌJŠÍ DOTAZY {{{ data._snippetResult.post_title.value }}} {{{ data._snippetResult.content.value }}} Moje zařízení přišlo do styku se známou nebo neznámou tekutinou, jak mám postupovat? Pokud se do zvukového konektoru nebo USB konektoru dostane tekutina, která není sladká voda, je nutné ji co nejdříve vypláchnout. Vytřeste kapky a nechte zařízení vyschnout. Dokud zařízení nevyschne, nepřipojujte do konektorů sluchátka... Read more »

READ MORE